دوشنبه, 3 مهر 1396


تقویم آموزشی


ثبت نام

و

انتخاب واحد

یکشنبه

1/11/91

ورودی های 88

دوشنبه

2/11/91

ورودی های89

سه شنبه

3/11/91

ورودی های 90و 91

 

« شروع نیمسال دوم سال تحصیلی شنبه 7/11/91 »حذف

و

اضافه

شنبه

14/11/91

  ورودی های 88

یکشنبه

15/11/91

  ورودی های89

دوشنبه

16/11/91

  ورودی های 90 و 91

 

تنظیم برنامه های آموزشی

 

سه شنبه

1/12/91

مهلت تکمیل و ارسال فرمهای برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی(نیمسال دوم)

مهلت تکمیل و ارسال فرمهای گزارش کارکرد (نیمسال دوم)

سه شنبه

20/1/92

مهلت ارسال تقاضای دروس سرویسی

یکشنبه

1/2/92

پاسخ به تقاضای دروس سرویسی

شنبه

7/2/92

حذف تک درس

چهارشنبه

18/2/92

مهلت ارسال برنامه هفتگی نیمسال اول 93-92به سرپرست نظارت و ارزیابی دانشگاه برای تأیید


از سه شنبه 3/2/92 تاسه شنبه17/2/92

 

  باز شدن سیستم جهت ارزشیابی اعضای هیأت علمی نیمسال دوم ( به مدت 3هفته)

شنبه

21/2/92

آغاز امتحانات عملی

چهارشنبه

25/2/92

            پایان کلاسها

امتحانات

**از شنبه28/2/92
تا پنج شنبه16/3/92
**


امتحانات

شنبه 28/2/92

             و
یکشنبه 29/2/92
 

دروس معارف

 

پنج تشنبه16/3/92 ساعت8

درس تنظیم خانواده

*مهلت ارسال لیست اسامی اساتید مدعو جهت اخذ مجوز تدریس جهت نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 حداکثر تا چهارشنبه مورخ 28/3/92*


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0