پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست اصلی


  معرفی دانشکده

  ساخت دانشکده منابع طبیعی بهبهان با همت والای جناب آقای حاج محمدجعفر بهبهانیان در سال 1378 شروع گردید. این مجتمع در زمینی به مساحت 25 هزار مترمربع زیربنا می باشد. اولین دوره ورودی دانشجو مربوط به رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری به 24 دانشجو بود که در سال 1380 پذیرش گردیدند. فعالیت های آموزشی دانشکده از نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 رسما شروع و در آن هنگام علاوه بر رشته مرتع و آبخیزداری ورودی 80، دو دوره پذیرش دانشجوی دیگر به شرح ذیل صورت پذیرفت:
  1-  مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری 32 نفر.    
  2- مهندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست 28 نفر .
  در سال 1382 مجوز قطعی گروه های مرتع و آبخيزداری و گروه محيط زيست و منابع طبيعی از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری  صادر گرديد . در سال 1383 نيز اولين ورودی دانشجويان رشته جنگلداری نيز با 25 نفر دانشجو پذيرش گرديد. در همين راستا در سال 1384 نيز اولين دوره ورودی دانشجويان رشته شيلات با 25 نفر و در مهرماه 1392 نیز اولین ورودی دانشجویان رشته صنایع چوب و کاغذ با 23 دانشجوی کارشناسی و 4 دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش گردید.  اخبار دانشکده منابع طبیعی
  دسته بندي اخبار   V5.1.0.0