شنبه, 3 آبان 1399 EN
  • ساعت : ۸:۵۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۶۲۵۱
اعطای تسهیلات دانشجویی جهت شركت در دوره های مهارت آموزی مركز جوار دانشگاه

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0