شنبه, 3 آبان 1399 EN
  • ساعت : ۸:۱۲:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 238
اطلاعیه دانشكده مهندسی در خصوص دروس زیر حد نصاب ترم اول ۰۰_۹۹

*** اطلاعیه دانشکده مهندسی در خصوص دروس زیر حد نصاب ترم اول ۰۰_۹۹ ***
 

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی می‌رساند، پس از انجام انتخاب واحد نیمسال جاری مشخص گردید که دروس ذیل زیر حد نصاب لازم جهات تشکیل کلاس هستند، در صورتیکه در حذف و اضافه به ظرفیت لازم نرسند، کل گروه همراه با دانشجویان ثبت نامی در آن حذف شده و درسی بازائ آن برای دانشجویان اخذ نخواهد شد.
گروه برق 
۱. آز ماشین ۱    ۹ نفر
۲.از مدارهای پالس(هردو گروه)  ۴ نفر
۳. الکترونیک۳   ۹ نفر 
گروه کامپیوتر 
۱. کارگاه کامپیوتر  چ ۱۲_۱۰  ۱نفر
۲.آز مدار منطقی  ۴ نفر
گروه مکانیک
۱.آز مکانیک سیالات   ۸ نفر
۲.طراحی اجزا ۲   ۷نفر
گروه عمران درس زیر حد نصاب ندارد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0