پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه های دانشگاه
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۶۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۷۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۹۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۷۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۷۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۰۷۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۵۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۹۵۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۸۹۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۶۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۱۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۲۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۰۷
صفحه1از3123.بعدي.برو

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0