پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظر سنجی کیفیت غذا
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن

وضعیت اقامت در خوابگاه

ارسال


نظرسنجی کیفیت غذا - 1
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن

وضعیت اقامت در خوابگاه

نظر شما در خصوص تنوع غذا چیست؟

نظر شما درخصوص بهداشت محیط سلف سرویس چگونه است؟

نحوه برخورد عوامل توزیع غذا در سلف چگونه است؟

نحوه برخورد کارکنان امورتغذیه چگونه است؟

کدامیک از آیتم های زیر را برای صبحانه می پسندید؟

کدامیک از آیتم های زیر را برای ناهار و شام می پسندید؟


ارسال


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0