گزیده اخبار

کارشناسان مسوول سازمان امور دانشجویان به منظور ارزیابی وضعیت و ظرفیت دانشگاه برای جذب دانشجوی خارجی از دانشگاه بازدید کردند.

برای برگزاری باشکوه چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، نشست هماهنگی ستاد انتخابات دانشگاه برگزار شد.

دکتر مهدی الیاسی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی به عنوان مسئول پیگیری امور پردیس علم و فناوری دانشگاه معرفی شد.

بعدي    

اطلاعیه ها

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 

   

گزارش تصویری
بعدي    

راهنمای پژوهش و پژوهشگران
سامانه صفر تا صد پژوهش
کد خبر : ۶۳۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ 
۲۰:۳۰
نام دانشگاه در فعالیت های پژوهشی
کد خبر : ۶۳۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ 
۲۰:۳۰

مجلات خبری دانشگاه
خرداد،تیر،مرداد 1401
کد خبر : ۶۳۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
۲۰:۳۰
فروردین،اردیبهشت 1401
کد خبر : ۶۳۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
۲۰:۳۰

نشست ها و کارگاه های آموزشی

رویدادها

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0